Belajar Hipnotis Online, E-Course, Baca Di Sini!

Bimbingan Konseling

Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing kepada seorang klien secara berkesinambungan, agar dapat menentukan pilihan-pilihan untuk menyesuaikan diri, memahami diri, mengoptimalkan diri, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah serta mencapai kemampuan yang optimal untuk memikul tanggung jawab atas
keputusan yang telah diambil untuk dirinya sendiri.